O PROJEKTU


Aktuální stav projektu: Probíhá stavební řízení.

Projekt je nyní ve stavebním řízení. Zároveň probíhá výběr dodavatele stavby.