O PROJEKTU


Aktuální stav projektu: Zahájení stavby 13.09.2021.

Stavební povolení pro Viladům Kumpoštova nabylo právní moci. 
Stavbu realizuje STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.