O PROJEKTU


Předpokládané vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci do konce 03/2021.

Zahájení stavby se předpokládá ve 04/2021.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 09/2022.