O PROJEKTU


Stavební povolení nabylo právní moci 24.07.2021.

Zahájení stavby 13.09.2021.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2022.