O PROJEKTU


Technické a materiálové řešení

Základy
Dům je založen na základových pasech v kombinaci s železobetonovými základovými patkami.

Svislé nosné konstrukce
V 1.PP jsou použity monolitické železobetonové sloupy kombinované se stěnami z betonových bednících tvarovek. Stěny nadzemních podlaží jsou provedeny z keramických bloků s požadovanými tepelně izolačními a akustickými vlastnostmi (mezibytové stěny).

Vodorovné konstrukce, balkóny a markýzy
Stropní a střešní desky jsou monolitické železobetonové tl. 200 mm. Tloušťka stropní desky nad garážemi je 350 mm. Strop nad garážemi pod obytným 1.NP je zespodu zateplen vrstvou 150 mm deskové minerální izolace. V místě pod terasami bude stropní deska ztenčena na 200 mm, aby bylo možné vytvořit na střeše skladbu pochozí terasy právě v úrovni podlahy 1.NP. Balkony jsou řešeny jako prefabrikované železobetonové desky připojené ke stropním deskám pomocí isonosníků. Spodní a boční povrch je proveden jako pohledový beton.

Střechy
Celý objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými střechami s tepelnou izolací z polystyrenu EPS a s fóliovou krytinou z měkčeného PVC. Celá střecha nad 1PP viditelná z bytů je "zelená" extenzivní se suchomilnou vegetací.

Výplně otvorů
Okna a balkonové sestavy budou plastová se zasklením izolačním trojsklem. Vstupní hliníkový portál je zasklen bezpečnostním izolačním trojsklem. 

Podlahy
Podlahy obytných místností jsou navrženy jako těžké plovoucí o celkové tloušťce 120 mm (150 mm v 1.NP) včetně nášlapné vrstvy (vinylová podlaha lepená z dílců v obytných místnostech, v předsíních a komorách; keramické dlažby v koupelnách a na WC). Na dvouvrstvé kročejové izolaci na bázi EPS je vylita anhydridová samonivelační stěrka.

Zateplení pláště
Obvodové stěny jsou zatepleny systémem ETICS s 200 mm polystyrenu EPS.

Výtah
Osobní elektrický výtah spojující všechna podlaží o nosnosti 630 kg pro 8 osob. Vnitřní prostor kabiny výtahu o rozměrech 1100 x 1400 x 2100 mm. Šachtové i kabinové dveře jsou posuvné, automatické, průchozí rozměr 900 x 2000 mm. Výtahový stroj je umístěný přímo ve výtahové šachtě.

Energie
Viladům je napojen na přípojky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, elektrické energie, sítě elektronických komunikací (telefon, internet, digitální rozhlas a televize společnosti NetBox a.s.) a centrálního zásobování teplem (horkovod Teplárny Brno). Horkovod je napojen na předávací stanici v suterénu která bude současně sloužit k vytápění objektu i ohřevu TV. Viladům není napojen na plyn, předpokládá se použití indukčních varných desek.

Větrání
Všechny obytné místnosti v domě jsou vybaveny autonomně regulovatelnými jednotkami pro přívod čerstvého vzduchu.

Exteriérové stínění

Nad okny a okenními sestavami jsou instalovány zateplené žaluziové schránky s exterierovým stíněním ovládané elektrickým pohonem.

Chlazení
Všechny bytové jednotky mají možnost vlastní klimatizace - stavební připravenost pro montáž jednotek.